I had men singers and women singers and the delights of the sons of men, as musical instruments and that of all sorts.
Compton Gage
[об американцах]— Я понимаю, они — туристы, не отличающиеся очень уж развитым воображением. Вспоминаю, как училась там в школе. Ребята там казались мне гораздо более открытыми, по крайней мере в том, что касалось личных пристрастий. Всегда рассказывали, что чувствуют.— Да дело вовсе не в том, что они об этом не рассказывают.— А в том, что недостаточно чувствуют?— Да и не в этом тоже. Недостаточно знают. Не позволяют себе много знать. Как с этим Грамши, о котором ты говорила. — Он помолчал и добавил: — Всё всегда делают по правилам.Джейн помолчала немного.— Питер писал о чём-то вроде этого в одном из писем. Как вначале тебе нравится их прямота… а потом начинаешь тосковать по извивам.— Я испытал то же самое. Прозрачность — прекрасная вещь. Пока не начинаешь понимать, что она основана не столько на внутренней честности, сколько на отсутствии воображения. И эта их так называемая откровенность по поводу секса. Они просто не понимают, что утратили.
John Fowles
Nikdy si nejsme jisti, že se nějaká nová idea nezmocní buď nás samých, anebo našeho souseda. Víme právě tak z nové historie jako ze staré, že takové ideje bývají často tak zvláštní, ba tak podivné, že nad tím zůstává rozum stát. Fascinace, která je téměř vždy s takovou ideou spojena, vytváří fanatickou posedlost, která způsobuje, že všichni disidenti, to jest lidé, kteří smýšlejí jinak – zcela lhostejné, jak dobrý úmysl mají nebo jak jsou rozumní – jsou upalováni zaživa, stínáni nebo masově sprovozeni ze světa modernějším kulometem. Nemůžeme se ani utěšovat myšlenkou, že něco takového patří dávné minulosti. Bohužel se zdá, že k přítomnosti nejen náleží, ale že je lze v obzvláštní míře očekávat ještě od budoucnosti. Homo homini lupus (Člověk člověku vlkem) – to je smutný, ale věčně platný výrok. Člověk má opravdu dostatečný důvod pro to, aby se bál neosobních sil, které sídlí v nevědomí. Tkvíme v blažené nevědomosti o těchto silách, protože se nikdy nebo alespoň skoro nikdy neprojevují v našem osobním jednání a za obvyklých okolností. Když se však na druhé straně lidé shluknou a vytvoří dav, uvolní se dynamismy kolektivního člověka – bestií nebo démonů, kteří v každém jednotlivci dřímají, dokud se nestane součástí masy. Člověk uprostřed masy klesá nevědomě na nižší mravní i intelektuální úroveň; na úroveň, která je stále pod prahem nevědomí připravena prorazit, jakmile je podpořena a vylákána vytvořením masy.
C.G. Jung
I believe the perception of what people think about DID is I might be crazy, unstable and low functioning. After my diagnosis, I took a risk by sharing my story with a few friends. It was quite upsetting to lose a long term relationship with a friend because she could not accept my diagnosis. But it spurred me to take action. I wanted people to be informed that anyone can have DID and achieve highly functioning lives. I was successful in a career, I was married with children and very active in numerous activities. I was highly functioning because I could dissociate the trauma from my life through my alters. Essentially, I survived because of DID. That's not to say I didn't fall down along the way. There were long term therapy visits and plenty of hospitalizations for depression, medication adjustments and suicide attempts. After a year, it became evident I was truly a patient with the diagnosis of DID from my therapist and psychiatrist. I had two choices. First, I could accept it and make choices about how I was going to deal with it. My therapist told me when faced with DID, a patient can learn to live with the live with the alters and make them part of one's life. Or, perhaps, the patient would like to have the alters integrate into one person, the host, so there are no more alters. Everyone is different.The patient and the therapist need to decide which is best for the patient. Secondly, the other choice was to resist having alters all together and be miserable, stuck in an existence that would continue to be crippling. Most people with DID are cognizant something is not right with themselves even if they are not properly diagnosed. My therapist was trustworthy, honest and compassionate. Never for a moment did I believe she would steer me in the wrong direction. With her help and guidance, I chose to learn and understand my disorder. It was a turning point.
Esmay T. Parker
The mind is at every stage a theater of simultaneous possibilities. Consciousness consists in the comparison of these with each other, the selection of some and the suppression of the rest by the reinforcing and inhibiting agency of attention. The highest and most elaborated mental products are filtered from the data chosen by the faculty next beneath, out of the mass offered by the faculty below that, which mass in turn was sifted from a still larger amount of yet simpler material and so on. The mind, in short, works on the data it receives very much as a sculptor works on his block of stone. In a sense the statue stood there from eternity. But there were a thousand different ones beside it and the sculptor alone is to thank for having extricated this one from the rest. Just so the world of each of us, how so ever different our several views of it may be, all lay embedded in the primordial chaos of sensations, which gave the mere matter to the thought of all of us indifferently. We may, if we like, by our reasonings unwind things back to that black and jointless continuity of space and moving clouds of swarming atoms which science calls the only real world. But all the while the world we feel and live in will be that which our ancestors and we, by slowly cumulative strokes of choice, have extricated out of this, like sculptors, by simply removing portions of the given stuff. Other sculptors, other statues from the same stone! Other minds, other worlds from the same monotonous and inexpressive chaos! Your world is but one in a million alike embedded, alike real to those who may abstract them. How different must be the worlds in the consciousness of ant, cuttlefish, or crab!
William James