რეალობა არის სოციალური რეალობა ნამდვილი ადამიანებისა, რომლებიც ერთმანეთთან ურთიერთქმედებენ და ჩართულნი არიან პროდუქციის წარმოებაში. რეალური კი არის კაპიტალიზმის დაუნდობელი აბსტრაქტული და ილუზორული ლოგიკა, რომელიც სოციალურ რეალობაში მომხდარს განსაზღვრავს. ეს უფსკრული შესამჩნევი ხდება მაშინ, როდესაც ეწვევით ქვეყანას, რომელშიც აშკარა ქაოსი სუფევს, როდესაც ვხედავთ ადამიანური ტანჯვისა და ეკოლოგიური განადგურების მასშტაბურ სურათს. თუმცა, ეკონომისტისანგარიშში ვკითხულობთ, რომ ქვეყნის ეკონომიკა ფინანსურად მყარია, რეალობას არ აქვს მნიშვნელობა, მთავარი კაპიტალის მდგომარეობაა.
სლავოი ჟიჟეკი
Failure to recognize the historical specificity of the bourgeois conception of rights and duties leads to serious errors. It is for this reason that Marx registers...a vigorous indictment of the anarchist Proudhon... Proudhon in effect took the specifics of bourgeois legal and economic relations and treated them as universal and foundational for the development of an alternative, socially just economic system. From Marx's standpoint, this is no alternative at all since it merely re-inscribes bourgeois conceptions of value in a supposedly new form of society. This problem is still with us, not only because of the contemporary anarchist revival of interest in Proudhon's ideas but also because of the rise of a more broad-based liberal human rights politics as a supposed antidote to the social and political ills of contemporary capitalism. Marx's critique of Proudhon is directly applicable to this contemporary politics. The UN Universal Declaration of Human Rights of 1948 is a foundational document for a bourgeois, market-based individualism and as such cannot provide a basis for a thoroughgoing critique of liberal or neoliberal capitalism. Whether it is politically useful to insist that the capitalist political order live up to its own foundational principles is one thing, but to imagine that this politics can lead to a radical displacement of a capitalist mode of production is, in Marx's view, a serious error.'s Capital
David Harvey